Afschaffing kapregels

Het belangrijkste item in de strijd voor een groenere stad, die we als stichting hebben gevoerd, was het voorkomen dat de kapvergunningen zo goed als helemaal afgeschaft zouden worden.

2011

We hebben zienswijzen geschreven, raadsleden aangeschreven, een debat georganiseerd, daarna nogmaals raadsleden persoonlijk aangeschreven, ingesproken in de raadsvergadering hierover…

De politiek was eindelijk overtuigd dat 9 bomen vergunningloos en gratis kappen teveel was, toen de meningen opeens weer omsloegen. Basis voor deze omslag was een obscure berekening van de gemeente en een onterechte opmerking over een rekenfout die wij gemaakt zouden hebben. De raad heeft toen uiteindelijk unaniem (!) besloten de regels maar af te schaffen. 

Een verslag van dit deb√Ęcle is binnenkort elders op deze site te lezen. 

2016

Dit alles vond plaats in 2011. Inmiddels heeft de gemeente toegegeven dat de doelstelling van 110% herplant door de gemeente zelf zeker niet gehaald wordt. Sterker nog, er zijn de afgelopen jaren dermate veel bomen gekapt ten gunste van verkeersmaatregelen, dat Leeuwarden minder groen is geworden. 

De grotere bouwprojecten die hun eerste plannen voor 2011 indienden, zijn overigens vrijgesteld van de verplichte herplant die volgens de huidige regelgeving zou moeten plaatsvinden.

Bovendien is de gemeente tot onze ergernis nog steeds niet in staat gebleken om betrouwbare cijfers over het aantal gekapte versus het aantal aangeplante bomen bij te houden. Daar wordt als verklaring voor gegeven dat er teveel partijen en gemeentelijke afdelingen bij betrokken zijn. Kennelijk is men hierdoor dus niet in staat een centrale database bij te houden. Wij vinden dat zeer onprofessioneel.

Inmiddels gaan er (landelijk) weer stemmen op ten gunste van de herinvoering van de kapvergunning. Hier de link naar een artikel van Sandra de Haan waar we het grondig mee eens zijn.

Met de huidige snelle klimaatverandering wordt het belang van bomen in de stad alleen maar groter!