Bedrijven voor bomen

Bedrijven voor Bomen is een initiatief om de stad groener te maken. Het was de bedoeling om bedrijven over te halen om een boom aan de stad te doneren. De actie werd opgezet in samenwerking met de gemeente in 2007 en vervolgd in 2011.

Helaas is het initiatief gestrand wegens gebrek aan belangstelling en voor onbepaalde tijd opgeschort. Onze stichting heeft niet genoeg mankracht om een werkelijke marketing hiervoor op te zetten. We stuurden in 2011 een brief over het onderwerp naar zo’n 70 grote(re) bedrijvenin de stad en we belden er een aantal. Er was helaas geen belangstelling bij grote bedrijven als Friesland Zorgverzekeraar of Friesland Campina. 

Maar wie weet maken we toch nog eens een vervolg.

Dit was het idee

U kunt een boom in de stad laten planten, met uw bedrijfsnaam erop. Dat kan via ons plan “bedrijven voor Bomen”. Stichting Bomenridders Leeuwarden heeft dit initiatief opgezet en gemeente Leeuwarden zorgt voor de uitvoering ervan. U doneert dus een boom die op gemeentegrond wordt geplaatst, in een woonwijk of op het bedrijventerrein waar u uitzicht heeft op uw boom. Uw bedrijfsnaam komt op een bordje op de boompaal, die ongeveer 5 jaar blijft staan. Dat is dus duurzame reclame voor uw bedrijf!

De gemeente stelt zich garant voor een goede groeiplaats van de bomen die gedoneerd worden door de deelnemende bedrijven aan “Bedrijven voor Bomen” en wel binnen 1 jaar. We krijgen op deze manier dus een duurzaam groenere stad, en daar profiteert iedereen van!

NB: De gedoneerde bomen zijn zeker geen vervanging voor bomen die door de gemeente gekapt worden! De gemeente is namelijk verplicht die zelf te compenseren!

Vergelijk de kosten voor de donatie eens met de kosten voor een advertentie in een (vak)blad die eenmalig onder de aandacht komt.

Donaties beginnen met een bedrag van 500.=. U zult zich afvragen waarom zo’n relatief hoog bedrag nodig is, terwijl een jong boompje voor 100.= te kopen is. Dat heeft alles te maken met de zorg voor de goede ondergrond. De gemiddelde kosten voor het creëren van een nieuwe groeiplaats is ongeveer 500.=. 

2011

We hebben geprobeerd om bedrijven te interesseren een boom te doneren. We konden ze beloven dat er veel aandacht zou komen voor de aanplant van de eerste boom bij de start van de actie, omdat de burgemeester deze zou planten. De Kamer van Koophandel greep de kans en doneerde de eerste boom. 

Bomen voor bedrijven logo

2011

Het Medisch Centrum Leeuwarden realiseerde in samenwerking met het AOC en de gemeente Leeuwarden de aanleg van 65 iepen die samen met de bestaande bomen een fraaie iepenlaan moeten gaan vormen aan de HenriDunantweg.

Omdat deze aanplant een perfect voorbeeld is van ons initiatief “Bedrijven voor Bomen”, werden er boomplaatjes met het logo Bedrijven voor Bomen en bedrijfsnamen uitgereikt en op de boompalen gezet.

Een vertegenwoordiger van de Gemeente en een van het MCL schroefden ze erop, tijdens de uitreiking van de Groene Pluim voor 2011.

2007

Pyrasied Xtreme Acrylic en Oltman’s Groen hebben de 8 sierperenboompjes en de kosten voor de aanplant gesponsord. De bomen zijn op gemeentegrond aan de Apolloweg aangeplant. Om het belang van de actie te onderstrepen hebben een aantal prominente Leeuwarders deze eerste 8 bomen van Bedrijven voor Bomen geplant. En om het brede maatschappelijke draagvlak zichtbaar te maken, hebben we gekozen voor Leeuwarders uit diverse beroepsgroepen.

Zo kwamen de wethouder (Marga Waanders), de kok (Klaas Kasma), de kunstenaar (Ids Willemsma), de architect (Johan Sijtsma), de voorzitter/ondernemer (Herman Hoekstra, bedrijventerrein de Hemrik) en 2 kleine bomenriddertjes (Lida en Kassim) om de bomen te planten en de voorzitter van stichting Bomenridders leeuwarden.

De Bomenpages van basisschool de Oldenije zorgen voor de nodige assistentie.