Bomen op de fiets

Om onze visie op het Leeuwarder stadsgroen duidelijk te maken, hebben we besloten een fietstocht
langs diverse locaties in de stad te organiseren. ‘Wat gaat er goed en wat kan beter’ was het thema van de voordracht die Oltman Aukema deed. 

De tocht, die we op 18 september 2009 georganiseerd hebben, was speciaal bedoeld voor Leeuwarder bestuurders en beleidsmakers, ‘groenambtenaren’, voor raadsleden, pers en belangstellenden.

De rit voerde vanaf het stadskantoor, langs de Prinsentuin, we stonden even stil bij de slechte conditie door slechte groeiplaats van de kastanjes op de Harlingerstraatweg. Langs het Bonifatiuspark, waar eigenlijk alle gespaarde bomen alsnog waren vernield door het bouwproject. Het maaiveld was omlaag gebracht, waardoor de bovenste wortellaag van veel (monumentale) bomen afgegraven was. De kroonprojectie van
de bomen was niet beschermd (de hekken stonden tegen de stammen aan), ondanks alle afspraken in het beheerplan en beloften van de gemeentelijke projectleider.  Langs de Kenniscampus, een schoolvoorbeeld van hoe het niet moet, namelijk geen groeninventarisatie vooraf, terwijl er een groen gebied beloofd werd. En tenslotte langs de prachtige monumentale rode beuken bij het Perkwaltsje, waar goed voor gezorgd werd.

De fietstocht was een een succes en werd zeker gewaardeerd door de deelnemers.