Bonifatius

Kort na de oprichting van onze stichting Bomenridders Leeuwarden was er een kapaanvraag voor meer dan 500 bomen, waaronder ruim 50 waardevolle en monumentale exemplaren, op het voormalig Bonifatiusterrein. Doordat we aan de bel trokken bij de gemeenteraad, schrok iedereen wakker.

Weliswaar had de raad toestemming gegeven het terrein voor nieuwbouw te gaan gebruiken, maar 500 bomen vond men toch wel veel. Door onze actie werd besloten de kapaanvraag per bouwfase te gaan doen. Zodoende hebben we voorkomen dat het hele terrein in één keer leeggekapt zou worden. Bovendien was onze alarmering voor velen bij de gemeente en in de raad een eyeopener.

We hebben ons eerste bezwaarschrift ingediend, waarbij we helaas een procedurefout maakten en ons ook meteen tegenover 2 advocaten van de tegenpartij, projectontwikkelaar Slokker, bleken te moeten verdedigen. Zij werden uiteraard in het gelijk gesteld; er lag immers een toestemming van de raad? En er werd een parkachtige woonomgeving beloofd.

We hebben ons best gedaan iedereen bij de les te houden, want er stonden afspraken op papier over de bescherming van bomen die gehandhaafd zouden blijven. Op één van onze foto’s hiernaast is goed te zien hoe de ‘beschermde monumentale boom” gesloopt is. Op het gele bord staat een waarschuwing over beschermd boomgebied….

We hebben ook in de jaren erna steeds een vinger aan de pols gehouden bij dit project. We hadden contact met omwonenden zowel als met de gemeente. We hebben o.a. geprobeerd het contract over aansprakelijkheid van eventuele schade aan bomen waarvan sprake was in het beheerplan van Arcadis boven water te krijgen, maar helaas bleek dit document onvindbaar. Ook de belofte van tweewekelijkse schriftelijke rapportage over de conditie van de bomen uit het beheerplan bleek een loze kreet. De gemeentelijke projectleider, die beloofde er persoonlijk iedere week te gaan kijken liet het afweten.

Omdat er een crisis tussendoor kwam moesten de bouwplannen in de loop van de jaren aangepast worden. Een geluk dus dat er door ons ingrijpen fasegewijs gekapt is, want hebben de omwonenden toch langer van de bomen kunnen genieten. 

In de laatste fase van het project in 2016 kunnen we zien dat er toch nog iets gespaard is; op de hoek van de Jelsumerstraat en de Valkstraat. We hopen dat eventuele toekomstige klachten over verminderde lichtinval geen reden zullen geven deze fraaie eiken alsnog te kappen.

Hoek Valkstraat 2014
Hoek Valkstraat 2014
Hoek Valkstraat 2016
Hoek Valkstraat 2016
De Bonifatiusboom 2007
De bonifatiusboom 2007
De Bonifatiusboom 2008
De Bonifatiusboom 2008
De Bonifatiusboom 2010
De Bonifatiusboom 2010
De Bonifatiusboom 2016
De Bonifatiusboom 2016