Dr. Oetker

De bomen van Dr. Oetker

Vlak voordat de stichting werd opgericht, troffen we de melding van een kapvergunning aan, voor 90 bomen op het terrein van Dr. Oetker. De fabriek van Dr. Oetker had meer ruimte nodig en daarvoor was het onoverkomelijk dat de bomen gekapt moesten worden, aangezien er geen andere ruimte meer was op het terrein. 

De Bomenridders hebben toen een brief opgesteld aan de directie van Dr. Oetker en om herplant verzocht. Deze brief is via de architect van Dr. Oetker, Jaap Ruedisulj, bij de directie terecht gekomen en binnen enkele uren was de belofte voor herplant een feit. Dit gebeurde op de dag van oprichting van Stichting Bomenmridders Leeuwarden, op 9 maart 2007.

De drie jaren daarna hebben we steeds weer contact gezocht met Dhr. Ruedisulj, die op zijn beurt telkens weer navraag deed bij de Gemeente. Waarom het zo lang geduurd heeft om een plek voor herplant te vinden is onduidelijk gebleven. Maar uiteindelijk is het lange wachten beloond.

Langs de Harlingerstraatweg, ter hoogte van de R.K. begraafplaats, op de plek waar eerst kansloze kastanjebomen stonden, staan nu de 26 fraaie lindebomen die Dr. Oetker aan de stad schonk. Er is een hele baan goede ondergrond gestort, zodat de bomen de mogelijkheid hebben om op te groeien tot volwaardige waardevolle bomen.

We zijn vanzelfsprekend erg trots op deze actie!

Oude situatie 2006
Oude situatie 2006
Compensatie op Harlingerstraatweg
Compensatie op Harlingerstraatweg
Oetker 2016
Oetker 2016