Kenniscampus

Kenniscampus, een voorbeeld van hoe het niet moet.

De kenniscampus werd destijds gepresenteerd als “Een groene parel, waar werken, wonen, recreeëren en studeren samenkomen”. (citaat uit nieuwsbrief 1, maart 2009)

Opmerkelijk, want omdat vooraf geen inventarisatie werd gedaan van het alom aanwezige groen, werd er dus ook geen rekening mee gehouden in het ontwerp, zodat de architect zijn project dus op een kaal terrein projecteerde. Maar als je er wat leuke bomen bij tekent geeft het toch een aardig groen beeld, moet men gedacht hebben.

In de nieuwsbrief werd ook melding gemaakt van een wandelpromenade, die het terrein doorsnijdt en die de “blikvanger van de groene kenniscampus” moest worden. De afbeelding die erbij staat toont een prachtige boslaan met gras-middenberm, zoals de promenade ook moet worden. 

Ook staat er in de nieuwsbrief, “Bij grote bouwprojecten is het kappen van enkele bomen vaak onvermijdelijk… ook op de Kenniscampus zijn de eerste bomen gekapt” dat het in de realiteit om 227 bomen ging, staat wijselijk niet in de nieuwsbrief vermeld. 

Aanplant na 6 jaar
Aanplant na 6 jaar
Groene promenade 2016
Groene promenade 2016

Nadat de kapvergunning verleend was, hebben we een bezwaarschrift ingediend. Dat leverde paniek op bij de directie van dit project, omdat ons bezwaar het miljoenenproject ernstig zou vertragen. We zijn daarom toch in gesprek gegaan en hebben een contraact gemaakt waarin de afspraak stond dat een klein aantal bomen alsnog in het ontwerp opgenomen zou worden. 

De kastanje die volgens afspraak gespaard zou worden bleek later alsnog gekapt te zijn, omdat hij te zwaar beschadigd was. De grote wilg (foto) op het parkeerterrein is later alsnog gekapt, waarschijnlijk wegens gevaar. De directie wees de verantwoordelijkheid voor de kap van deze boom af, want er was een nieuwe beheerder…

Nu zijn alleen de oude wilgen langs het water nog over van de gespaarde bomen plus een aantal bomen die herplant zijn langs de Julianalaan. De beloofde “groene omzoming” van de parkeerplaats is anno 2016 nog niet waarneembaar. De foto’s hieronder tonen hoe de “Groene Parel” er na 6 jaar uitziet in de realiteit.

Parkeerplaats 2016
Parkeerplaats 2016