Zaailand

De leilindes van het Zaailand

Het was een taaie strijd. De gemeente was slechts heel moeizaam te overtuigen dat de leilindes wel degelijk verplaatst konden worden. Een hoorzitting naar aanleiding van ons bezwaart tegen de kap bleek niet genoeg. Pas toen Groen Links ons voorstel aangreep voor een kleine demonstratie (daarvoor beloond met een Groene Pluim) is de gemeente gezwicht en mocht hovenier Oltman’s Groen de bomen verplaatsen. 

​De platanen waren helaas niet te redden. De gemeente verzuimt vrijwel altijd om de wortelkluit van bomen in de aanloop van een bouwproject voor verplanting ter dege voor te bereiden, waardoor verplanten niet meer kan of mislukt.

​Hieronder het belangrijkste deel van ons verweer op de hoorzitting:

Geachte leden van de klachtencommissie.

Bij de achterliggende stukken die ons voor deze zitting toegezonden werden, troffen we een rapport aan van Pius Floris uit Bergum, die in opdracht van de gemeente Leeuwarden een erplantbaarheidsonderzoek gedaan heeft. Hieruit blijkt dat ook dit bedrijf concludeert dat zowel de platanen als de leilindes in een goede conditie verkeren en zeer wel verplantbaar zijn. Oltman Aukema, hovenier en bestuurslid van de stichting had dit ook al vastgesteld. De voorbereidingstijd die Pius Floris nodig acht voor het verplanten van de leilindes, wordt door Dhr. Aukema niet onderschreven. Voor de platanen is de voorbereidingstijd inderdaad langer. Bovendien is er door Pius Floris een prijs berekend voor de te verwachte kosten.

 1. Het verplantbaarheidsonderzoek lijkt (wederom) pas te zijn uitgevoerd, nadat onze stichting de gemeente aansprak op de mogelijkheid tot verplanten. Dit gebeurde op de avond van de “politieke markt”, gehouden in november 2007.
   
 2. Er zijn een aantal keren gesprekken geweest tussen Dhr. Oltman Aukema en Dhr. Pieter Douma,
  waarbij Dhr. Aukema te kennen heeft gegeven, dat hij voor een klein bedrag in ieder geval de leilindes zou kunnen verplaatsen. Het bedrag dat hij opgaf was veel lager als dat van Pius Floris. Dhr. Aukema
  is meer dan 15 jaar eigenaar van een hoveniersbedrijf met een zeer goede reputatie, hij heeft veel ervaring, o.a. in het verplanten van bomen. Het is onbegrijpelijk en onacceptabel dat de gemeente Leeuwarden de prijsopgave van Dhr.Aukema naast zich neerlegt en de bomen maar liever kapt
  dan ze te laten verplanten.

   
 3. Er zijn (minstens) twee partijen die de leilindes graag zouden willen hebben. Dat zijn het wijkpanel van Zuiderburen (tevens bezwaarmaker tegen de voorgenomen kap) en een andere gemeente in Friesland.
   
 4. Dhr. Aukema stelt dat het wel mogelijk is de leilindes zonder lange voorbereidingstijd te verplanten.
  Het tegenargument dat de gemeente Leeuwarden heeft geuit is dat zij niet kunnen garanderen dat de bomen het na de verplanting goed zullen doen. Er is echter niemand die deze eis stelt.


 5. Het tijdstip van kappen lijkt een belangrijk item. De gemeente wil alle bomen rondom het plein zo snel mogelijk kappen, liefst vóór aanvang van het broedseizoen in maart.

De plannen voor de herinrichting van het Zaailandplein zijn, zoals we ook al in ons bezwaarschrift meldden, nog lang niet definitief. Dit werd ook weer duidelijk uit het paginagrote krantenartikel in de Leeuwarder Courant van zaterdag 16 februari.

Toch heeft de gemeente het nodig gevonden de gewijzigde APV-regel, om te mogen kappen voor de bouwvergunning rond is, in stelling gebracht. Welke bouwvergunning? Er is immers nog niets zeker?

N.B.De kosten voor het omleiden van rioleringen, waarvoor de bomen in de Zuiderstraat en op de Wirdumerdijk gekapt moeten worden, lijken geen beletsel te vormen, terwijl de kosten die met verplanting van de bomen te maken hebben te hoog zouden zijn.

Hoogachtend,

Namens Stichting Bomenridders Leeuwarden,

Gonneke van Hoesen Korndorffer